Ansøgning og CV

sendes elektronisk som vedhæftet fil til:
Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg
Bredgade 30
1260 København K

Tlf. 40 35 34 35
Mail: hww@henrikwedell.dk

ANSØGNING

maksimalt 3 sider; indeholdende:

  • Beskrivelse af forskningsprojektet inkl. udvalgte referencer.
  • Udtalelse fra vejleder.
  • Budget for det ansøgte beløb.

CURRICULUM VITAE
maksimalt 1 side.