Overlæge dr.med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr´s Fond

FORMÅL

Fondet uddeler legater 1 – 2 gange årligt efter opslag til støtte for forskning inden for anæstesiologiske og kirurgiske patientforløb.

Der uddeles legater til:

  • Kliniske forskningsprojekter inden for anæstesiologisk-kirurgiske patientforløb, herunder især introduktionsstipendier (1-3 mdr.).
  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats vedrørende ovennævnte emne.
  • Forskningsårsstuderende/scholarstipendier vedr. ovennævnte emne.
  • Forskningsrelevant studieophold i udlandet.

Der ydes IKKE støtte til:

  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt
  • Dyreeksperimentelle studier
  • Basal forskning
  • Phd studieafgift
  • Kurser, kongresdeltagelse

v/Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg
Bredgade 30
1260 København K