Overlæge dr.med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr´s Fond

FORMÅL

Fondet uddeler legater 1 – 2 gange årligt efter opslag til støtte for forskning inden for anæstesiologiske og kirurgiske patientforløb.

Der uddeles legater til:

  • Løn til gennemførelse af enkeltstående kliniske forskningsprojekter, herunder 1-2 måneders introduktionstipendium eller 6-12 måneders forskningsårsstudium.
  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats.

Der ydes IKKE støtte til:

  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt
  • Dyreeksperimentelle studier
  • Basal forskning
  • Phd studieafgift
  • Kurser, rejser eller studieophold

v/Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg
Bredgade 30
1260 København K