Overlæge dr.med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohr´s Fond

FORMÅL

Fondet uddeler legater til støtte for forskning inden for anæstesiologiske og kirurgiske patientforløb.

Der uddeles legater til:

  • Løn til gennemførelse af enkeltstående kliniske forskningsprojekter, herunder 1-2 måneders introduktionstipendium eller 6-12 måneders forskningsårsstudium.
  • Løn under orlov med henblik på sammenskrivning af ph.d. eller disputats.

Der yder IKKE støtte til:

  • Større forskningsprojekter eller dele heraf – f.eks. et ph.d. projekt
  • Dyreeksperimentelle studier
  • Basal forskning
  • Phd studieafgift
  • Kurser, rejser eller studieophold

v/Advokat Peter Mürsch
Svanholmsvej 12
1905 Frederiksberg C